Lizentzia egin edo luzatzeko azken eguna hurrengo uztailak 21 a izango da.

El último día para poder tramitar o ampliar la licencia federativa será el 21 de julio.